Tuulivoima on uusi ja kannattava maaseutuelinkeino. Maan vuokraaminen tuulipuistoa varten voi tuoda maanomistajalle yhtä hyvän tai jopa paremman tuoton kuin perinteinen metsätalous.

Jos maanomistaja on mukana myös hankekehityksessä ja ottaa taloudellisen riskin, voi tuotto olla entistä suurempi. Olemme kehittäneet molempia osapuolia hyödyttävän, ainutlaatuisen yhteistyömallin, jossa maanomistaja voi itse valita, millä riskitasolla hän haluaa olla hankkeessa mukana.

Tuulipuistohankkeen kehittäminen on usean vuoden prosessi, jonka kustannukset ovat suuret. Tuulikarhu voi hankkia rahoituksen hankkeen kehittämiseen vaadittaviin tutkimuksiin.

Soveltuuko omistamani maa tuulipuistolle?

Jotta tuulipuiston suunnittelun aloittaminen olisi kannattavaa, tulee tiettyjen ehtojen täyttyä:

  • Lähimmän asutuksen pitää olla riittävän kaukana tulevasta tuulipuistosta. Tarkka etäisyys on aina tapauskohtainen ja riippuu muun muassa maastosta.
  • Rakentamattoman maa-alueen pitää olla vähintään 600 hehtaarin kokoinen, ja kaikkien maanomistajien tulisi suhtautua tulevaan tuulipuistoon myötämielisesti.
  • Lähimmän korkeajännitelinjan tulee olla korkeintaan 5–20 kilometrin päässä tuulipuistosta, jotta puisto pystytään kytkemään sähköverkkoon kustannustehokkaasti.

Mikäli yllä olevat ehdot täyttyvät, voidaan hankkeessa siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli erilaisten tutkimusten tekemiseen. Täältä voit lukea lisää prosessin eri vaiheista.

Ota yhteyttä meihin, mikäli sinulla on ajatus sopivasta maa-alueesta.