Vindkraften är en ny och lönsam näring på landsbygden. Genom att hyra ut sin mark till en vindpark kan en markägare få lika bra eller till och med bättre avkastning jämfört med traditionellt skogsbruk.

Om markägaren dessutom är med och utvecklar projektet och tar en ekonomisk risk kan utdelningen bli ännu större. Vi har utvecklat  en unik samarbetsmodell som båda parterna drar nytta av, där markägaren själv kan välja med vilken risknivå hen vill delta i projektet. 

Att utveckla ett vindparksprojekt är en lång process som tar flera år, och som också kostar en hel del pengar. Vindbjörn kan ordna finansiering för de utredningar som behövs för att utveckla projektet.

Passar min mark för en vindpark?

För att det alls ska vara någon idé att börja planera en vindpark måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Den närmaste bebyggelsen måste vara tillräckligt långt från parken. Det exakta avståndet avgörs från fall till fall och beror bland annat på terrängen.
  • Det obebyggda markområdet måste vara minst 600 hektar stort och alla markägare måste ställa sig positivt till den kommande vindparken.
  • Den närmaste högspänningsledningen bör ligga 5-20 km från parken, för att parken ska kunna anslutas till elnätet på ett kostnadseffektivt sätt.

Om markområdet passar för en vindpark kan projektet gå vidare till nästa fas, d.v.s. olika typer av utredningar. Här kan du läsa mer om hur processen ser ut.