Projektet i Takanebacken började med att en markägare tog kontakt med oss, eftersom hen ville uppföra en vindpark på sin mark i Malax. Vi kunde konstatera att markområdet var lämpligt för ändamålet och satte igång med att utveckla projektet. År 2016 grundades ett gemensamt utvecklingsbolag tillsammans med markägaren.

När förstudien, tillståndsprocessen och de andra delarna var klara började vi leta efter en instans som kunde finansiera byggandet av projektet. Vi ingick ett avtal med tyska Energiequelle som för tillfället bygger vindparken. Takanebackens vindpark förväntas producera el senast 2023.