Projektet i Långmossa i österbottniska Malax började planeras redan år 2014, då vindkraften ännu inte var särskilt etablerad i Finland. Allt började med att en grupp lokala markägare tog kontakt med oss och bad om hjälp med att utveckla sin vision om en vindpark. 

Vi kunde konstatera att området lämpade sig för vindkraft och grundade därför ett gemensamt projektbolag med markägarna. Därefter beställde vi en lång rad konsulttjänster och drev projektet framåt via förstudie, tillståndsprocess och olika tekniska utredningar. 

Vindkraftsprojekt är långa och sträcker sig typiskt över flera år, och Långmossa Vindpark var inget undantag. I slutskedet av processen hade vi kommit så långt att vi kunde börja söka efter byggare och investerare för projektet. 2019 började OX2 bygga parken, och när parken stod färdig året därpå såldes den till Ikea.