På Vindbjörn har en tydlig vision: vi utvecklar vindparker tillsammans med markägare och andra intressenter. Vårt sätt att arbeta är rätt så unikt i Finland, eftersom vi tar med markägarna på jämlika villkor i projekten. Det betyder att markägarna har möjlighet att få sin del av vinsten den dagen projektet hittar investerare.

Vi räddar isbjörnar på köpet

Vi på Vindbjörn är övertygade om att vindkraft är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. Genom att bygga ut vindkraften i Finland bidrar vi till att bekämpa växthuseffekten – och på köpet räddar vi en och annan isbjörn. 

Så här utvecklar vi våra vindparksprojekt

  • En markägare eller annan intressent såsom en kommun tar kontakt med oss. De har ett markomårde som lämpar sig för vindkraft och vill börja driva projektet.
  • Vi gör en preliminär kartläggning, och om den visar att området uppfyller kriterierna går vi vidare till nästa steg.
  • Nu är det dags att grunda ett gemensamt bolag för att utveckla projektet. Typiskt sett äger Vindbjörn 20-51% av bolaget, beroende på hur stor risk markägaren själv vill ta. För tillfället är vi delägare i sex sådana projekt.
  • Nästa steg i processen är förstudien. I det här skedet gör man upp detaljerade kartor och utredningar med hjälp av olika databaser.
  • Om det visar sig att parken går att förverkliga på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, står tillståndsprocessen näst i tur. Ju proffsigare planerna är gjorda, desto mindre motstånd väcker projektet och desto mindre är risken för en utdragen besvärsprocess. Tillståndsprocessen räcker cirka 2-3 år.
  • När tillståndsprocessen är slut är projektet färdigt att börja byggas. Vi letar då reda på en finansiär som kan ta sig an byggandet av vindparken.

Långa rötter

Vindbjörn grundades år 2021 men våra rötter går tillbaka betydligt längre än så. Vårt moderbolag Etha Management har utvecklat vindkraftsprojekt sedan 2003, och har varit en viktig aktör då den kommersiella vindkraften byggts ut i Finland under det senaste decenniet. Vindbjörn grundades eftersom verksamheten vuxit sig så stor att det fanns ett behov av att skilja åt den under ett eget varumärke.