Meillä tuulikarhulaisilla on selkeä visio: kehitämme tuulipuistoja yhdessä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintatapamme on varsin uniikki Suomessa, sillä otamme maanomistajat tasavertaisesti mukaan hankkeisiin. Näin maanomistajat saavat osuutensa voitosta kun hankkeille löytyy sijoittajia.

Tekemämme työ pelastaa jääkarhuja

Olemme vakuuttuneita siitä, että tuulivoima on kannattavaa sekä talouden että ympäristön kannalta. Lisäämällä tuulivoimaa Suomessa osallistumme ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön – ja pelastamme samalla jääkarhuja.

Näin tuulipuistohankkeemme etenevät

  • Maanomistaja tai muu sidosryhmä, kuten kunta, ottaa meihin yhteyttä. He omistavat tuulivoimalle sopivan maa-alueen ja haluavat aloittaa projektin.
  • Teemme esiselvityksen, ja mikäli maa-alue täyttää kriteerit, siirrymme projektin seuraavaan vaiheeseen.
  • On aika perustaa yhteisyritys projektin kehittämiseksi. Tuulikarhu omistaa yrityksestä tyypillisesti 20–51 % riippuen siitä, kuinka suuren riskin maanomistaja itse haluaa ottaa. Olemme tällä hetkellä kumppanina kuudessa tällaisessa tuulivoimaprojektissa.
  • Seuraavaksi tehdään toteutettavuustutkimus. Tässä vaiheessa laaditaan yksityiskohtaisia karttoja sekä tehdään erilaisia tutkimuksia useita tietokantoja hyödyntäen.
  • Jos ilmenee, että tuulipuiston toteuttaminen olisi vastuullista ja kannattavaa, aloitetaan lupaprosessi. Mitä ammattimaisemmat suunnitelmat, sitä vähemmän hanke saa yleensä vastustusta ja samalla pitkittyneiden valitusprosessien riski madaltuu. Lupaprosessi kestää yleensä noin 2–3 vuotta.
  • Kun lupaprosessi on ohi, voidaan rakennustyöt aloittaa. Tuulikarhu etsii sijoittajan, joka ottaa tuulipuiston rakentamisen vastuulleen.

Pitkät juuret

Tuulikarhu perustettiin vuonna 2021, mutta juuremme ulottuvat paljon pidemmälle. Emoyhtiömme Etha Management on kehittänyt tuulivoimahankkeita vuodesta 2003. Kaupallinen tuulivoima on lisääntynyt Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana, ja Etha Management on ollut merkittävä toimija alalla. Kasvun myötä syntyi tarve liiketoiminnan siirtämiselle oman brändin alle, ja näin Tuulikarhu sai alkunsa.